Ana Sayfa
Konservatuvar
Müdür Mesajı

MÜDÜRDEN

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Temel Bilimler, Türk Müziği, Türk Halk Oyunları olmak üzere üç bölümümüz bulunmaktadır.Temel Bilimler Bölümü, müzik biliminin sahasına giren tüm konuları işler. Gerek Türk Müziği, gerekse batı müziği ve diğer müzik kuramları hakkında yeterli bilgiyi öğrenciye kazandırmayı hedefler ve bu alanda yetkin bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar.
Türk Müziği Bölümü, müzik biliminin temel konuları yanı sıra, Türk müziğinin tarihî gelişimi içerisinde tüm inceliklerinin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri hakkında yeterli donanımı kazandırmayı hedefler. Türk Halk Oyunları Bölümü, Türk kültürü ve Halk Bilimi disiplini içerisinde yörelere dayalı halk danslarını kuramsal ve uygulamalı olarak yeterli bir biçimde kazandırmayı hedefler.Burada eğitim gören öğrencilerimiz bir yandan yerel, ulusal ve evrensel müzikler ve danslar ile ilgili yeterli bir fikre ve bilgiye sahip olurken, diğer yandan bir bilim insanı olarak düşünmeyi, araştırmayı teşvik eden çalışmaların içinde yer almaktadırlar. Üniversitemizde yürütülen çalışmaların da katkısıyla öğrencilerimiz bireysel gelişimlerini gerçekleştirebilme yönünde destekleyici son derece geniş imkânlara sahiptirler.Mezun olan öğrencilerimizin öğretmenlik, yorumculuk, tonmaisterlik ve daha birçok alanda iş bulabilme olanağı vardır.  Konservatuvar eğitimi özel yetenek gerektiren bir alan olup, ayrıca bireyin, mesleğini sevmesine bağlı olarak da gayretkâr olmasını  icâb ettirir. Sanat eğitimi almak ve sanat icra etmek ayrıcalıklı bir durumdur.

Prof.Dr. Nilgün SAZAK