Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 14
Uzman 0
İdari Personel 6
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 88 172
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 88 172
Genel Toplam 260