Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 17
İdari Personel 3
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 104 206
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 104 206
Genel Toplam 310