Tarihçe

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1997 yılında kurulmuştur.

2000-2001 öğretim yılında "Temel Bilimler Bölümü" ne Özel Yetenek Sınavı ile 15 öğrenci alarak öğretime başlamıştır.

2000-2001 Öğretim yılında "Türk Müziği Bölümü" ve "Türk Halk Oyunları Bölümü"nün açılması için çalışmalar yapılmış, 2001 yılı Şubat ayında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde "Türk Müziği Bölümü" ile "Türk Halk Oyunları Bölümü" kurulmuştur.

Konservatuvar bünyesindeki Temel Bilimler Bölümü'ne 15, Türk Müziği Bölümü'ne 15 ve Türk Halk Oyunları Bölümü'ne 10 bay 10 bayan olmak üzere her yıl Özel Yetenek Sınavı ile toplam 50 öğrenci alınmaktadır.

Bütün bölümlerde piyano zorunlu derstir. Öğrenciler piyanonun yanısıra bir Batı veya Türk sazını zorunlu ders olarak alırlar.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olanlar lisansüstü öğrenim görüp, akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca radyolara ve Devlet korolarına sanatçı olarak girebilir; müzik endüstrisi sahasında kompozitör, saz sanatçısı, ses sanatçısı, müzik ve halk oyunları öğretmeni olabilirler.

Türk milletinin yüceltilmesinde, başlıca hareket unsuru olan millî kültür ve sanatın gelişmesi ATATÜRK'ün başlıca isteğiydi.

ATATÜRK, bu konudaki çeşitli konuşmalarında Türk kültürünün ve Türk sanatının, milletin hayatındaki önemine işaret etmiş, sanatımızın ileri hamlelerle, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması gerektiğini her zaman vurgulamıştır.

 

"Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz fakat sanatkâr olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim... "