Ana Sayfa
Tarihçe

Tarihçe

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1997 yılında kurulmuştur.

2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Temel Bilimler Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile 15 öğrenci alarak öğretime başlamıştır.

2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Türk Müziği Bölümü ve Türk Halk Oyunları Bölümü’nün açılması için çalışmalar yapılmış, 2001 yılı Şubat ayında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde "Türk Müziği Bölümü" ile "Türk Halk Oyunları Bölümü" kurulmuştur.

2020 yılında “Ses Eğitimi Bölümü”, “Çalgı Eğitimi Bölümü” ve “Müzikoloji Bölümü” olmak üzere üç yeni bölüm açılmıştır. Bu bölümler 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlamıştır. Türk Müziği ve Temel Bilimler Bölümleri kapatılmış olup, bu bölümlere 2020 yılından itibaren Özel Yetenek Sınavlarında öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Ses Eğitimi Bölümü; her yaz dönemi yapılan Özel Yetenek Sınavları ile Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı’ndan 10 ve Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı’ndan 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenci almaktadır. Ses Eğitimi Bölümü; Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği olmak üzere Türk müziğinin her iki alanında, ses enstrümanı aracılığıyla, sanatsal performanslarını, geleneksel bir biçimde sahneleyebilecek ve bu sanatsal çalışma ve eğitimlerinin devamında geleneksel müzik sanatımızı, ulusal-uluslararası tüm platformlarda sergileyebilecek, aktarabilecek yetkinlikte akademisyenler, eğitimciler ve sanatçılar yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Çalgı Eğitimi Bölümü her yaz dönemi yapılan Özel Yetenek Sınavları ile Çalgı Eğitimi Bölümü’ne Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı’ndan 10 ve Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı’ndan 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenci almaktadır. Çalgı Eğitimi Bölümü; Türk sanat müziği ya da Türk halk müziği sazlarından birini ileri seviyede icra eden saz sanatçıları yetiştirilmesini amaçlar. Türk müziğinin teori ve repertuvarı gibi unsurları ile Batı müziğinin piyano ve armoni gibi unsurlarının müktesebatına sahip mezun yetiştirebilen bölüm olmak misyonudur.

Müzikoloji Bölümü her yaz dönemi yapılan Özel Yetenek Sınavları ile 20 öğrenci almaktadır. Evrensel nitelikteki bilgi ve teknoloji ürünlerini kullanabilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik ve sanatsal değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek bölümün misyonudur.

Türk Halk Oyunları Bölümü her yaz dönemi yapılan Özel Yetenek Sınavları ile 12 kız ve 13 erkek öğrenci olmak üzere toplam 25 öğrenci almaktadır. Ulusal ve uluslararası sanatsal ve bilimsel ilerleme ve değişimlere açık, Geleneksel Türk Halk Oyunlarına hâkim, alanını günümüz sanat akımlarıyla birleştirerek özgün çalışmalar yapabilen, eğitimci, icracı ve akademisyen yetiştirmek bölümün misyonudur.

Özel Yetenek Sınavları ile her yıl konservatuvarımız toplam 85 öğrenci alınmaktadır.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Kadrosu 4 Profesör,5 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 17 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi’nden müteşekkildir.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olanlar lisansüstü öğrenim görüp, akademik kariyer yapabilir; müzikolog, müzik danışmanı, program yapımcısı olabilirler. Ayrıca radyolara ve Devlet Korolarına ses veya saz sanatçısı olarak girebilir; müzik endüstrisi sahasında kompozitör, saz sanatçılığı, ses sanatçılığı yanında müzik ve halk oyunları öğretmeni olabilirler.